اخبار انگلیسی VOA – آیا باتریها می توانند تا همیشه دوام داشته باشند

اخبار انگلیسی VOA – آیا باتریها می توانند تا همیشه دوام داشته باشند
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

سخرانی تد با 26 زیرنویس – محصولات ساده بهتر هستند

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
دانلود رایگان
دانلود ویدیو
2,144 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا