آموزش مکالمه

آموزش مکالمه زبان انگلیسی در خانه
تقویت مهارت اسپیکینگ زبان انگلیسی نیازمند تمرین و تکرار زیاد است. خیلی از زبان آموزان زمان و یا هزینه لازم برای شرکت در دوره های مختلف را ندارند. بنابراین بهترین روش یادگیری در خانه است.
در این دسته بندی از سایت ZabanVideo می توانید ویدیوهای آموزش مکالمه انگلیسی را بصورت رایگان تماشا کنید.
در این بخش شما می توانید آموزش های مختلفی را از جمله آموزش مکالمه زبان انگلیسی نصرت، فیلم های کوتاه انگلیسی، آموزش مکالمه VOA، آموزش مکالمه BBC، مجموعه English Today، مجموعه فارسی آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز و … را بصورت رایگان تماشا کنید.