دسته بندی تصویر

انگلیسی با اخبار

انگلیسی با اخبار یکی از روش های یادگیری زبان بصورت رسمی است. یعنی شما با تماشا اخبار انگلیسی با عبارات و لغات رسمی و آکادمیک انگلیسی آشنا می شوید.
در این بخش اخبار انگلیسی با متن را از شبکه های معتبر جهانی می توانید در سایت زبان ویدیو بصورت رایگان مشاهده کنید.

اخبار انگلیسی برای تقویت زبان
در بخش انگلیسی با اخبار سایت زبان ویدیو شامل ویدیوهایی از شبکه های خبری جهانی مانند BBC، شبکه CNN، شبکه VOA، اسکای نیوز، فاکس نیوز و … را بصورت رایگان تماشا کنید.

چطور می توان انگلیسی با اخبار یاد گرفت
شاید از خودتان بپرسید چرا باید انگلیسی را با تماشای اخبار یاد بگیرید. مهمترین دلیل این کار لهجه و تلفظ صحیح گویندگان شبکه های خبری است که به بهترین شکل ممکن لغات را تلفظ می کنند و چونکه معمولا مجریان این شبکه ها بومی انگلیسی زبان هستند لهجه بسیار عالی هم دارند. همچنین دلیل دیگر آن افزایش دایره واژگان با تماشای اخبار انگلیسی است. زیرا اخبار این شبکه ها از موضوعات مختلف است بنابراین لغات زیادی را در اینجا یاد خواهید گرفت.