چگونه از have something done استفاده کنیم- آموزش انگلیسی BBC

چگونه از have something done استفاده کنیم- آموزش انگلیسی BBC
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

یادگیری انگلیسی با سخنرانی – مناظره بایدن و ترامپ

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
2,649 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا