لوگو کانال

آموزش آزمون PTE

understand-pte-academic-in-just-30-minutes بعدا تماشا کنیداضافه شد 30:39

معرفی کامل ساختار آزمون PTE

زبان ویدیو: اگر قصد شرکت در آزمون زبان PTE را دارید در این ویدیو با ساختار و بخش های مختلف این آزمون بصورت کامل آشنا شوید. برای مشاه...