لوگو کانال

آموزش زبان انگلیسی با Lucy

How-good-is-YOUR-vocabulary بعدا تماشا کنیداضافه شد 7:55

تست واژگان زبان انگلیسی – Lucy

زبان ویدیو: در این ویدیوی اموزشی خانم Lucy یک آزمون لغت زبان انگلیسی را از شما می گیرد. حتما در این آزمون شرکت کنید. متن این ویدیو ر...