لوگو کانال

آموزش لغات زبان انگلیسی

Learn-English-words-Surface بعدا تماشا کنیداضافه شد 1:04

آموزش لغات زبان انگلیسی – Surface

زبان ویدیو: در این ویدیوی آموزش لغات زبان انگلیسی، کلمه Surface به شما آموزش داده خواهد شد. حتما این ویدیو را مشاهده کنید تا دامنه ل...
learn-english-words-doctor بعدا تماشا کنیداضافه شد 1:09

آموزش لغات زبان انگلیسی – Doctor

زبان ویدیو: در این ویدیوی آموزش لغات زبان انگلیسی، کلمه Doctor به شما آموزش داده خواهد شد. حتما این ویدیو را مشاهده کنید تا دامنه لغ...