لوگو کانال

آموزش انگلیسی engVid

How-to-Remember-Vocabulary بعدا تماشا کنیداضافه شد 8:49

چگونه لغات را بخاطر بیاوریم؟

زبان ویدیو: در این ویدیوی آموزشی، خانم Ronnie مدرس زبان انگلیسی به شما آموزش می دهد چگونه لغاتی را که حفظ کردیم بخاطر بیاوریم. بخاطر...