لوگو کانال

آمادگی برای آزمون تافل

toefl-listening-practice-test-test-1 بعدا تماشا کنیداضافه شد 1:06:11

تمرین Listening تافل – بخش اول

زبان ویدیو: در این ویدیوی آموزشی برای آزمون تافل، تمرین هایی برای بخش Listening آزمون TOEFL آورده شده است. این ویدیو تمرینی از مجموع...